หมวดหมู่
หนังสือ

เบี้ยในระบบและโครงสร้าง

อย่าลืมว่า “ตัวบุคคล” เกิดมาแล้วก็ตายไป แต่โครงสร้างยังอยู่