แหล่งข้อมูล : หนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย

เหตุผลที่ควรศึกษาประเทศรอบๆนอกจากประเทศไทย เนื่องจากการพัฒนาวัฒนธรรมในบริเวณนี้มันไม่ได้แตกแยกออกมาแบบโดดๆ เช่น ศิลปะกัมพูชาและลาวนั้น มีความคล้าย มีรากมาจากบริเวณเดียวกัน

ประวัติศาสตร์

ภาพรวม

 • ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย โดย คริส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 • ออกนอกขนบประวัติศาสตร์ไทย โดย ธงชัย วินิจจะกูล
 • ความเป็นมาของคำสยาม, ไทย ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ โดย จิตร ภูมิศักดิ์
 • Thailand’s Political History: From the 13th century to recent times by Barend Jan Terwiel
 • Strange Parallels: Volume 1, Integration on the Mainland: Southeast Asia in Global Context, c.800–1830 (Studies in Comparative World History) by Victor Lieberman 
 • A History of Myanmar Since Ancient Times: Traditions and Transformations by Michael A. Aung-Thwin, Maitrii Aung-Thwin  
 • A History of Cambodia by David Chandler
 • The Kingdoms of Laos by Sanda Simms 
 • A History of the Vietnamese by K. W. Taylor

สมัยโบราณ

ยุคสำริด (bronze age), ยุคโลหะ (silver age) ประมาณก่อนปี พ.ศ.1000 (500)

 • The Origins of Ancient Vietnam by Nam C. Kim

ยุคหลังคลาสสิค

พ.ศ.1000 (500) – พ.ศ.2000 (1500)

 • สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา โดย จิตร ภูมิศักดิ์
 • โองการแช่งน้ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดย จิตร ภูมิศักดิ์

ยุคใหม่ตอนต้น

พ.ศ.2000-2315 (1500-1815) Age of Discovery, Renaissance จนถึง การปฎิวัติฝรั่งเศส

 • ปากไก่และใบเรือ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์
 • A History of Ayutthaya: Siam in the Early Modern World by Chris Baker,  Pasuk Phongpaichit (ฉบับแปลไทย ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่) พ.ศ. 1893 – 2310 (1350 – 1767)
 • Van Vliet’s Siam by Chris Baker The most detailed and fascinating account of old Siam was written by the Dutch merchant Jeremias Van Vliet between 1636 and 1640 in four works.

ยุคใหม่ตอนปลาย

พ.ศ.2315 -2488 (1815-1945) หลังปฎิวัติอุตสาหกรรม ถึง สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2

 • กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ โดย ธงชัย วินิจจะกูล (พ.ศ.2394-2453 (1851-1910))
 • ภาษาเจ้า ภาษานาย : การเมืองเบื้องหลังการศึกษาภาษาอังกฤษ สมัยรัชกาลที่ ๕ โดย อาวุธ ธีระเอก
 • การเมืองในราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ ๕ โดย ฉัตรดาว ลีเชวงวงศ์
 • ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ: ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม โดย ณัฐพล ใจจริง (พ.ศ.2475)
 • ตามรอยอาทิตย์อุทัย: แผนสร้างชาติไทยสมัยคณะราษฎร โดย ณัฐพล ใจจริง (พ.ศ.2475)
 • การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 โดย นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 • ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: วิวัฒนาการรัฐไทย โดย Kullada Kesboonchoo Mead  อะไรคือแรงผลักดันเบื้องหลังการเกิดรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของไทย และเหตุใดมันจึงเสื่อมลงในเวลาเพียงชั่วศตวรรษ
 • ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ.2352-2453 ด้านเศรษฐกิจ โดย ชัย เรืองศิลป์
 • วาทกรรมเสียดินแดน โดย ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ตีพิมพ์ พ.ศ.2555
 • อวสานสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม (The End of the Absolute Monarchy in Siam) โดย Benjamin Batson
 • Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation by Thongchai Winichakul (ฉบับแปลไทย กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ โดย ธงชัย วินิจจะกูล) (พ.ศ.2394-2453 (1851-1910))
 • The Making Of Modern Burma by Thant Myint-U  

ยุคปัจจุบัน

พ.ศ. 2489 (1946) เป็นต้นมา

 • ลับสุดยอด เมื่อข้าพเจ้าเป็นเสรีไทยกับขุนพลภูพาน เตียง ศิริขันธ์ โดย สวัสดิ์ ตราชู พิมพ์ในปี พ.ศ.2527
 • การเมืองของประชาชน โดย กุหลาบ สายประดิษฐ์ พิมพ์ในปี พ.ศ.2500
 • ความเป็นอนิจจังของสังคม โดย ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ในปี พ.ศ.2500
 • คำให้การของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดย ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กรณี 6 ตุลาคม 2519 พิมพ์ในปี พ.ศ.2524
 • โต้ พล อ. กฤช ปุณณกันต์ : เกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีสวรรคต โดย สุพจน์ ด่านตระกูล พิมพ์ในปี พ.ศ.2528 (เหตุการณ์สวรรคตเกิดในปี พ.ศ.2489)
 • ชีวิตผันผวนของข้าพเจ้าและ 21 ปี ที่ลี้ภัยในสาธารณรัฐราษฎรจีน โดย ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ในปี พ.ศ.2529
 • อำนาจ : ลอกคราบการเมืองไทย โดย รุ่งมณี เมฆโสภณ ตีพิมพ์ พ.ศ.2554
 • ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ.2475-2500 โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ พิมพ์ในปี พ.ศ.2533
 • จาก 100 ปี ร.ศ.130 ถึง 80 ปี ประชาธิปไตย บรรณาธิการ สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, ทิพย์พาพร ตันติสุนทร ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2556
 • ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล วิพากษ์ประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคตั้งแต่ 2475 – 2519
 • ขุนศึก ศักดินา และ พญาอินทรี: การเมืองไทยภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 2491 – 2500 โดย ณัฐพล ใจจริง (1948-1957)
 • พระพรหมช่วยอำนวยให้ชื่นฉ่ำ: เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หลัง 2475 โดย ชัยธวัช ตุลาธน (Editor),  พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล,  ภารุต เพ็ญพายัพ,  ปราการ กลิ่นฟุ้ง,  สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล,  พอพันธุ์ อุยยานนท์
 • นี่คือปณิธานที่หาญมุ่ง : ข้อถกเถียงว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ในองค์กรจัดทำรัฐธรรมนูญของไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2475-2550 โดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล
 • และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ ประวัติการเมืองวัฒนธรรมไทยที่นำไปสู่เหตุการณ์ลุกขึ้นสู้ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อย่างกว้างขวางครอบคลุม
 • 6 ตุลา ลืมไม่ได้ จำไม่ลง โดย ธงชัย วินิจจะกูล (พ.ศ.2519 (1976))
 • โฉมหน้าราชาชาตินิยม โดย ธงชัย วินิจจะกูล (พ.ศ.2519-2557) (1976-2014)
 • รัฐราชาชาติ โดย ธงชัย วินิจจะกูล (พ.ศ.2513-2563) (1970-2020)
 • ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมือง โดย ธงชัย วินิจจะกูล (พ.ศ.2547-2555) (2004-2012)
 • ชาติพลาสติก โดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
 • การเมืองเรื่องผีทักษิณ โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ (พ.ศ.2553)
 • ศาลรัฐประหาร โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล
 • จากมือตบถึงนกหวีด โดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
 • สงครามเย็น(ใน)ระหว่าง โบว์ขาว โดย กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
 • Monarchy in South East Asia: The Faces of Tradition in Transition by Roger Kershaw
 • The Jakarta Method: Washington’s Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program that Shaped Our World by Vincent Bevins
 • First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers (P.S.) by Loung Ung
 • The Devil’s Discus: The Death of Ananda, King of Siam by Rayne Kruger
 • The King Never Smiles: A Biography of Thailand’s Bhumibol Adulyadej by Paul M. Handley (1946-2016)
 • The Politics of Heroin: CIA Complicity in the Global Drug Trade by Alfred W. McCoy
 • Thailand Unhinged: The Death of Thai-Style Democracy by Federico Ferrara
 • A Kingdom in Crisis: Thailand’s Struggle for Democracy in the Twenty-First Century by Andrew MacGregor Marshall
 • Coup, King, Crisis: A Critical Interregnum in Thailand by Pavin Chachavalpongpun