เวลาย่ำรุ่งขออาสาเป็นแหล่งรวมตัวของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง เพจต่างๆหรือแอคต่างๆบน social media เพื่อที่ขยายเครือข่ายจะฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มากขึ้นๆ เราอยากให้ราษฎรแพร่ไวรัสความคิดที่น่าสนใจของราษฎรที่ชอบคิดชอบตั้งคำถาม และลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศ

ผู้ลี้ภัย และนักเคลื่อนไหว

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

ผู้นำการเคลื่อนไหว

อานนท์ นำภา
รุ้ง ปนัสยา
สิทธิจิรวัฒนกุล
ไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอก