หลังจากได้ก่อตั้งมา 1 ปี เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าโดเมนและเซอเวอร์ หากต้องการให้เราทำสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่อไป สามารถสนับสนุนได้ที่

บัญชีกสิกรไทย: 045-2-08166-2 เอกวิทย์