หมวดหมู่
หนังสือ

เบี้ยในระบบและโครงสร้าง

อย่าลืมว่า “ตัวบุคคล” เกิดมาแล้วก็ตายไป แต่โครงสร้างยังอยู่

หมวดหมู่
หนังสือ

จากมือตบถึงนกหวีด พลวัตความเปลี่ยนแปลงของกระแสอำนาจ ค่านิยม และวาทกรรม

คุณูปการหนึ่งของขบวนการต่อต้านทักษิณที่สำคัญ คือ การปลุก awareness ทางการเมืองของสังคมไทย

หมวดหมู่
หนังสือ

ความพยายามสุดท้ายของจอมพล ป. และจุดจบของคณะราษฎร

งานเขียนประวัติศาสตร์ไทยที่มีคุณค่าอย่างมากต่อการก้าวต่อไปของสังคมไทยในปัจจุบัน เพราะก่อนที่เราจะก้าวไปไหน เราต้องเข้าใจตัวเราก่อนว่ามาจากไหน