หมวดหมู่
สังคม

เพื่อให้รู้ว่า เราไม่รู้

ก่อนจะรู้ เราต้องไม่รู้
แต่ถ้าเรารู้ไปก่อน เราจะไม่รู้

หมวดหมู่
สังคม

ศาสนา คือ ผิด-ถูก สูง-ต่ำ

ในศาสนา จะหาความเท่าเทียมนั้นมีไม่

หมวดหมู่
สังคม

ทาสประวัติศาสตร์

คนสร้างประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สร้างคน

หมวดหมู่
สังคม

Sex Worker: ต้องแยกให้ได้ระหว่างการทำให้ถูกกฎหมาย (Legalisation) กับการทำให้ไม่เป็นอาชญากรรม (Decriminalization)

การให้บริการทางเพศเป็นอาชญากรรมหรือ?