หมวดหมู่
วิทยาศาสตร์

เส้นแบ่งระหว่างชีวิต และสิ้นชีวิต

คำนิยามของชีวิต และความตาย คืออะไร และขีดแบ่งกันที่จุดใด?