หมวดหมู่
ความคิดเห็น

สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความหมาย

มนุษย์บริโภคความหมาย เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต

หมวดหมู่
ความคิดเห็น

ระบบทุนนิยมแย่ขนาดนั้นเลยหรือ?

สนับสนุนสังคมนิยมนั้นดี แต่กล่าวร้ายระบบทุนนิยมนั้น น่ากระอักกระอ่วน

หมวดหมู่
ความคิดเห็น

รัฐสภาใหม่ สัปปายะสภาสถาน (สถานที่ประกอบกรรมดี) ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของประเทศไทย

วัดความยิ่งใหญ่ของประเทศจากขนาดรัฐสภากัน

หมวดหมู่
ความคิดเห็น

อะไรคือสิ่งที่ประชาชนควรทำในวิกฤตทางการเมือง

อารมณ์ความคับแค้นที่ขับเคลื่อนเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่
ความคิดเห็น

No Consequences (ทำอะไรก็ได้ ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร)

เมื่อประชาชนออกมามากขึ้น เมื่อประชาชนไม่กลัวอีกแล้ว ในวันนั้นพวกเขาจะต้อง “จ่าย” จนแทบไม่มีชีวิตอยู่แน่นอน