หมวดหมู่
การเมือง

นาฬิกาทรายที่ไหลทางเดียว

การต่อสู้ที่ใช้เวลาเป็นอาวุธ

หมวดหมู่
การเมือง

ความยุติธรรมของความแค้น

ทุกความแค้นมีข้ออ้างเสมอในการล้างแค้น และการล้างแค้นก็ก่อความแค้นต่อเนื่องกันไป

หมวดหมู่
วิทยาศาสตร์

เส้นแบ่งระหว่างชีวิต และสิ้นชีวิต

คำนิยามของชีวิต และความตาย คืออะไร และขีดแบ่งกันที่จุดใด?

หมวดหมู่
ความคิดเห็น

สิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความหมาย

มนุษย์บริโภคความหมาย เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต

หมวดหมู่
สังคม

เพื่อให้รู้ว่า เราไม่รู้

ก่อนจะรู้ เราต้องไม่รู้
แต่ถ้าเรารู้ไปก่อน เราจะไม่รู้

หมวดหมู่
สังคม

ศาสนา คือ ผิด-ถูก สูง-ต่ำ

ในศาสนา จะหาความเท่าเทียมนั้นมีไม่

หมวดหมู่
สังคม

ทาสประวัติศาสตร์

คนสร้างประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์สร้างคน

หมวดหมู่
การเมือง

คนในฐานะประตูของระบบ

บทบาทของคนที่ดำรงอยู่ในฐานะของประชาชน และในฐานะประตูของระบบ

หมวดหมู่
หนังสือ

จากมือตบถึงนกหวีด พลวัตความเปลี่ยนแปลงของกระแสอำนาจ ค่านิยม และวาทกรรม

คุณูปการหนึ่งของขบวนการต่อต้านทักษิณที่สำคัญ คือ การปลุก awareness ทางการเมืองของสังคมไทย

หมวดหมู่
การเมือง

ความเป็นกลางที่รับใช้อำนาจ

ไม่มีความเป็นกลาง ในภาวะที่มันเอียง