ราษฎร ฟัง พูด อ่าน เขียน.

เป็นแรงบันดาลใจ เป็นจุดเริ่มต้นวันใหม่ที่จะสร้างความมั่นใจให้ผู้คนเริ่มต้นใหม่และออกไปทำตามความฝัน เป็นความจริงแท้ของชีวิตที่ทุกวันต้องมีพระอาทิตย์ขึ้น เป็นแสงแรกที่แย้มให้เห็นวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า

เวลาย่ำรุ่ง เป็นคำที่อยู่บนหมุดคณะราษฎร ซึ่งหลังจากย่ำรุ่งที่ 20 กันยายน 2563 ให้มีการปักหมุดคณะราษฎร 2 อีกครั้งหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของแมกกาซีนออนไลน์ “เวลาย่ำรุ่ง” เป็นสื่อเกี่ยวกับการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ในวันต่อมา เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกับผู้อ่านทุกท่าน