64 ปี ผ่านไป งบสถาบันฯ เพิ่มขึ้นกว่า 8 เท่า

ใครจะรู้ว่างบตรงนี้อาจจะนำไปช่วยพัฒนาประชาชนได้เท่าไหร่ 64 ปีผ่านไป ยังไม่สายที่จะแก้ไข


ยังไม่เทียบกับประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วซึ่งงบสถาบันฯน้อยมาก แต่หากประเทศไทยจะลดความเหลื่อมล้ำ และหันกลับมาพัฒนาอย่างจริงๆจังๆ อย่างน้อยควรดึงงบสถาบันฯกลับไปให้เท่ากับสมัย ปี 2500


แทนที่จะเป็น 37,228 ล้านบาท ให้ลดลงเหลือ 4,271 ล้านบาทแทน เพื่อนำงบส่วนนี้มาพัฒนาประเทศด้านอื่น ยกตัวอย่างเช่น การให้วัคซีนโควิด19คนไทยทุกคน หรือการวิจัยวิทยาการต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน


ไม่ใช่การให้งบไปในโครงการในพระราชดำริ ที่เป็นการก่อสร้างเขื่อน ก่อสร้างอาคาร ที่ใช้ปูน ใช้การรับเหมาก่อสร้าง ที่เอื้อประโยชน์นายทุนบางคน


งบส่วนนี้ควรลงไปที่ประชาชนให้มากขึ้น กระจายความเจริญให้มากที่สุด นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องปฎิวัติ 2475 แต่ไม่ทันไร จะกลับไปสู่ยุคก่อนหน้านั้นอีกแล้ว


อย่าหยุดที่จะหาความรู้มายืนยันกับผู้ที่ยังไม่ตาสว่าง


เกร็ดเล็กน้อย คือหลังจากที่มีการจัดทำ พรบ.งบประมาณครั้งแรกของไทย ที่จัดทำช่วงที่จอมพล ป มีอำนาจ ปี 2500 คือหลังจาก ร.9 บวช 15 วัน หลังจากนั้นไม่นาน จอมพล ป ถูกรัฐประหารโดย จอมพล สฤษดิ์


หลังจากนั้น ในปีงบประมาณ 2502 จอมพล สฤษดิ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังปี 2475 ของไทยที่มีการเพิ่มงบสถาบันฯ ขึ้นเป็น 33.45 ล้านบาท จากงบ 7186.6 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.47% เพิ่มขึ้น กว่า 3 เท่า จากสมัย จอมพล ป…


ซีรีย์งบสถาบันฯ
ตอนที่ 1 Subscribe สถาบันกษัตริย์ปีละ 430 บาท แพงไปไหม? https://velayumroong.com/2020/10/22/monarchy_subscription/
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบโปรโมชัน Subscription สถาบันกษัตริย์ในแต่ละประเทศ https://velayumroong.com/2020/10/25/monarchy-subscription-2/
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบงบสถาบันฯ ไทยและญี่ปุ่น https://velayumroong.com/2020/11/23/monarchy-budget-th-jp/

ที่มา พรบ.งบประมาณปี 2500 และปี 2502