รัฐสภาใหม่ สัปปายะสภาสถาน (สถานที่ประกอบกรรมดี) ความผิดพลาดครั้งใหญ่ของประเทศไทย

ความผิดพลาดอันดับ 1 คือ การใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้าง “รัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก” [1]

สัปปายะสภาสถานเป็นอาคารของรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพนตากอนของสหรัฐฯเท่านั้น เป็นความสำคัญตัวผิด ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวย ซึ่งขัดกับหลัก “ความพอเพียง” ของ ร.9 อย่างย้อนแย้งมาก

จากภาพประกอบรัฐสภาของไทยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าจีนทั้งๆที่ประชากรน้อยกว่ามาก และขนาดเศรษฐกิจก็น้อยกว่ามาก ในขณะที่ประเทศที่เจริญก้าวหน้ากว่าเช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ เล็กกว่าไทยอย่างมาก และอังกฤษนั้นใช้อาคารอนุรักษ์ ซึ่งมีอายุกว่า 150 ปี ไม่จำเป็นต้องมีการสร้างใหม่แต่อย่างใด ส่วนประเทศเวียดนามซึ่งกำลังเติบโตนั้นมีขนาดพอๆกับรัฐสภาเก่าของไทย

หากเราย้อนไปมองประเทศอังกฤษ และประเทศที่ร่ำรวย ไม่ได้มีรัฐสภาที่ใหญ่ขนาดนี้ เช่นในอังกฤษ สมาชิกสภาจะนั่งติดกันมาก ห้องประชุมเป็นห้องกระทัดรัด ซึ่งทำให้สามารถพูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิด หรือสภาคองเกรสของสหรัฐเป็นห้องขนาดเล็กเช่นกัน

และเมื่อลองดูรัฐสภาไทยหลังเก่า เป็นอาคารที่มีขนาดเหมาะสมแล้วกับการเป็นสภาที่เน้นการพูดคุยระหว่างสมาชิกสภาต่างๆ จึงไม่มีความจำเป็นต้องสร้างใหม่แต่อย่างใด หรือหากจะสร้างใหม่เป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประชาชนควรจะมีรายได้สูงที่สุดในโลกเช่นกัน

การใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาทในขั้นต้น และการก่อสร้างกินเวลา 10 ปี นั้นมีความเป็นไปได้ว่ารวมค่าเสียโอกาส จะสามารถสร้างรัฐสภาได้อีกหลังหนึ่ง ในขณะที่รัฐสภาเก่าใช้งบเพียง 51 ล้านบาท (ถ้ารวมเงินเฟ้อจะเป็น 200 ล้านบาท) [2] [3] [4]

การเพิ่มพื้นที่เพื่อใช้งานส่วนรอง ทำไมงบถึงเพิ่มขึ้น 100 เท่า? มันเหมาะสมหรือไม่ ตั้งแต่การทำโปรแกรมงบประมาณในตอนนั้น รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีน้อย

ความผิดพลาดอันดับ 2 คือการใช้สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของอาคารภายนอกที่เป็นความเชื่อโบราณของไทย ตามแผนไตรภูมินั้น มีความอ้างอิงกับศาสนาพุทธมาก โดยเฉพาะลักษณะเครื่องยอดสถาปัตยกรรมไทย ที่ประชาชนได้เห็นย่อมเชื่อมโยงกับศาสนาพุทธได้

ดังนั้นการออกแบบลักษณะนี้เป็นการกีดกันศาสนาอื่น กีดกันผู้ไม่นับถือศาสนาใดๆ ให้ลองนึกว่าถ้าคุณเป็นสส. หรือสว. ที่นับถืออิสลาม ต้องเข้ามาใช้พื้นที่นี้ คุณจะรู้สึกอย่างไร? ซึ่งสัญลักษณ์ทางศาสนาไม่สมควรที่จะเกี่ยวข้องกับระบบประชาธิปไตย

แต่เรื่องมุมมองศาสนานั้นสามารถถกเถียงได้ เพราะหลายๆประเทศ เช่นประเทศที่มีประชากรอิสลามเยอะ ก็มีรูปแบบอิสลาม

สัญลักษณ์ของอาคารภายในมีลักษณะที่ใหญ่โตมาก ไม่ส่งเสริมให้สมาชิกได้คุยกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นลักษณะที่เอนเอียงไปทางเผด็จการมากกว่า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้นำประเทศ เช่น สภาของจีน หรือสภาของเวียดนาม ซึ่งตรงกันข้ามกับ สภาของอังกฤษ หรือเยอรมัน อย่างชัดเจน

ห้องประชุมสภาไทย คล้ายกับห้องประชุมสภาของเวียดนาม
ห้องประชุมสภาของเวียดนาม

สรุปว่าความต้องการใช้พื้นที่ของหน่วยงานที่สถานที่เก่าไม่เพียงพอนั้น เป็นเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่ในการก่อสร้างอาคารใหม่ที่ใหญ่มหึมาที่สุดในโลกนี้ในเชิงการเงิน และทั้งในเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นข้อกังขากับสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นปัจเจกมากขึ้น

[1] https://voicetv.co.th/read/SkU1H_85M
[2] https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
[3] https://www.worlddata.info/asia/thailand/inflation-rates.php
[4] https://voicetv.co.th/read/SkU1H_85M