เปรียบเทียบโปรโมชัน Subscription สถาบันกษัตริย์ในแต่ละประเทศ

(subscription คือ การสมัครเป็นสมาชิก โดยส่วนมากต้องเสียเงินเป็นรายเดือน หรือรายปี เพื่อใช้งานสินค้าหรือบริการนั้น เช่น subscription ของ Netflix เป็นการจ่ายเงินเดือนให้ Netflix เดือนละ 199 บาท เพื่อจะได้ดูหนังได้)


หลังจากเราได้รับรู้อัตราส่วนของภาษีที่ใช้ไปในส่วนของสถาบันกษัตริย์แล้ว เราอาจจะสงสัยว่าในประเทศอื่นต้องจ่าย 430 บาทต่อปีหรือไม่?

โดยประเทศไทยในปี 2020 ประชาชนต้องจ่าย 430 บาทต่อปีให้กับสถาบันกษัตริย์ โดยในความเป็นจริงอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป เพราะ 430 บาทนี้รวมทุกคน

ในตารางเปรียบเทียบ ประเทศสเปนจ่ายต่ำที่สุดเพียง 6 บาทต่อปีเท่านั้น และตามมาด้วย สหราชอาณาจักรและสวีเดนที่จ่ายใกล้เคียงกัน คือ 23 บาทต่อปี และ 39 บาทต่อปี

ไม่เพียงเท่านั้นหากคำนวณเงิบเก็บเบื้องต้น หลังจากหักค่าอาหารทั้งปี ประเทศไทยมีเงินเหลือเก็บน้อยกว่าอย่างมาก ในขณะที่สวีเดนมีเงินเก็บเหลือมากที่สุด

ข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบคือข้อมูลปี 2020 ของประเทศตัวอย่างที่มีระบบการปกครองเหมือนประเทศไทย จำนวนประชากรปี 2020, รายได้ที่อ้างอิงจาก GDP per capita ในปี 2020 และ รายจ่ายเบื้องต้นที่ทุกคนต้องจ่ายเป็นค่าอาหาร 3 มื้ออย่างต่ำที่สุดหากทานข้าวนอกบ้าน

สำหรับ GDP per capita ในทางเศรษฐศาสตร์ ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งมีความมั่งคั่งในประเทศเท่านั้น โดยเป็นตัวเลขที่ชี้วัดความเจริญของชาติที่สำคัญมาก นั่นหมายถึงมีการใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย อยู่ดีกินดี มีระบบโครงสร้างที่ดี ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยประเทศไทยมีรายได้ต่อปีเพียง 200,000 บาทต่อปี แต่ค่าเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ 300,000 บาทต่อปี จากข้อมูลของ IMF ปี 2020 ทำให้มีกลุ่มคนตั้งคำถามถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ตั้งคำถามถึงอนาคตของประเทศนี้ว่าจะสามารถหลุดพ้นกับดักความเป็นประเทศที่ “พออยู่ได้อย่างพอเพียง” ได้หรือไม่

ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลก แต่การจัดสรรทรัพยากรยังคงน่าสงสัย และเราต้องช่วยกันตั้งคำถาม เพราะทรัพยากรทุกอย่างนั้นประชาชนเป็นเจ้าของ

หากประชาชนเลือกไม่ได้ และต้องจำนนกับ 430 บาทต่อปีให้กับสถาบันกษัตริย์ที่ไม่มีปากเสียงจะเปลี่ยนแปลงได้ ประชาชนขอแค่ได้สิ่งตอบแทนจากรัฐ เป็นการเติบโตของรายได้ การเติบโตของ GDP และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแทนการคุกคามประชาชนที่ออกมาตั้งคำถาม และนี่คือข้อเรียกร้องที่สงบเสงี่ยมมายาวนาน ภายใต้การปกครองด้วยความกลัว ได้หรือไม่? แต่อย่างไรก็ตาม 430 บาท เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ เป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างรุนแรง ซึ่งประชาชนต้องได้รับคำตอบอย่างเร่งด่วนว่าเหตุใดถึงต้องใช้เงินมากขนาดนั้น

เราสนับสนุน data-driven society: สามารถดาวโหลด data ได้ที่นี่

[1] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Thailand
[2] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=United+Kingdom
[3] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Spain
[4] https://www.numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Sweden
[5] https://www.kungahuset.se/royalcourt/monarchytheroyalcourt/royalfinances.4.396160511584257f2180005637.html
[6] https://thesouthern.com/lifestyles/heres-how-much-europes-royal-families-really-cost/article_3a29f9c2-9ad8-5d44-9437-386a3efdef02.html
[7] https://www.ceicdata.com/en/indicator/spain/forecast-government-expenditure
[8] https://www.royal.uk/financial-reports-2019-20
[9] https://tradingeconomics.com/sweden/gdp-per-capita#:~:text=GDP%20per%20capita%20in%20Sweden%20is%20expected%20to%20reach%2056000.00,according%20to%20our%20econometric%20models.
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
[11] https://www.imf.org/
[12] https://www.the101.world/inequality-in-the-21st-century/