Subscribe สถาบันกษัตริย์ปีละ 430 บาท แพงไปไหม?

(subscription คือ การสมัครเป็นสมาชิก โดยส่วนมากต้องเสียเงินเป็นรายเดือน หรือรายปี เพื่อใช้งานสินค้าหรือบริการนั้น เช่น subscription ของ Netflix เป็นการจ่ายเงินเดือนให้ Netflix เดือนละ 199 บาท เพื่อจะได้ดูหนังได้)


คุณยังพอใจที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่มีความผิดปกติแบบนี้หรือไม่? ประเทศที่ต้อง subscribe สถาบันกษัตริย์ถึงปีละ 430 บาท เป็นเงินที่ทุกคนต้องจ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ประชากรทั้งหมด 69 ล้านคนไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ไม่มีสิทธิ์นำเสนอความผิดปกติแบบนี้หรือ? ข้อมูลที่นำมาเสนอเก็บจากงบประมาณรายจ่ายของแต่ละประเทศ โดยยืนพื้นที่ปี 2017 (2560)

ท่ามกลางข้อเรียกในการปฎิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ หนึ่งใน 10 ข้อเรียกร้องของม็อบ คือ

4. ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้กับสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

ไม่ใช่สิ่งที่เกินความเป็นจริงนัก เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนงบประมาณสถาบันฯของประเทศอื่นในตาราง เป็น 0.0088% เท่านั้น ในขณะที่ไทย 0.1262% ในปี 2017 ห่างกันถึง 14 เท่า

ทั้งๆที่ งบประมาณสำหรับประเทศเหล่านั้นมีสูงกว่ามากไม่ต่ำกว่า 2 เท่า แต่เหตุใด เพราะอะไร? ประเทศไทยถึงจำเป็นต้องมีงบประมาณมหาศาลอย่างมีนัยสำคัญขนาดนี้ ไม่ต้องพิสูจน์ทางเศรษฐศาสตร์ใดๆ ก็สามารถมองเห็นถึงความผิดปกติอย่างมาก

หรือหากในปี 2020 เราคิดเฉพาะงบประมาณที่ไปสู่สถาบันฯโดยตรง คือ 247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็ยังมากกว่าประเทศญี่ปุ่นเกือบ 50% อยู่ดี

ดังนั้นข้อเรียกร้องอย่างน้อยหนึ่งข้อใน 10 ข้อเรียกร้อง มันต้องได้รับการพูดคุย ต้องได้รับการพิจารณาผ่านสภาผู้แทนราษฎร ถ้าพวกท่านยังนิ่งเฉย แต่มาให้ประชาชนรับกรรมในช่วงเวลา COVID19 นี้อีก มันเป็นความหายนะของประเทศอย่างแท้จริง

ประชาชนโกรธ เขาจึงตะโกน “ภาษีกู” เพียงเพราะรัฐไม่เคยรับฟัง และยังทำตรงกันข้าม โดยการเพิ่มงบประมาณสถาบันกษัตริย์อย่างมากโดยสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจในปีนี้ (GDP คาดการลดลงขั้นต่ำ 8%) สุดท้ายผู้คนที่สนับสนุนสถาบันฯอาจจะต้องมาตั้งคำถามใหม่ ว่าคุณอยากจ่ายปีละ 430 บาทให้สถาบันฯหรือไม่ และสถาบันฯนำเงินนี้ไปทำอะไรเพื่อสร้างประโยชน์ให้ประเทศหรือไม่?

สุดท้ายแล้วประชาชนจะอยากต่อ subscription นี้หรือไม่? หรืออยากลดราคามาลง ถ้ายังไม่ลด ประชาชนอาจจะอยากไปใช้ค่ายอื่นแทนในอนาคตก็เป็นไป เพราะประชาชนจะตั้งคำถามถึงสิ่งที่เขาได้รับจากการจ่ายเงินเหล่านี้ ถ้าบางคนยังต้องจ่ายให้กับเนตฟลิคเดือนละ 199 พวกเขาได้รับความบันเทิงในทุกวัน บางคนยอมจ่ายให้สปอติฟายเดือนละ 199 เพราะพวกเขาอยากฟังเพลงเพื่อหย่อนใจหรือหาความรู้จากมัน สถาบันกษัตริย์อาจจะมีบางคนที่ยอมจ่ายเพื่อที่จะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจก็เคารพในความคิดตรงนั้น แต่บางคนก็ไม่อยากจ่ายเช่นกันเพราะเขาไม่ได้รับอะไรเลย นอกจากความกลัว

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_government_budget
[2] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/1440830/Book-lifts-the-lid-on-Emperors-high-living.html
[3] https://www.royal.uk/financial-reports-2017-18
[4] https://english.elpais.com/elpais/2017/04/11/inenglish/1491896482_530861.html
[5] https://nltimes.nl/2017/04/28/royal-family-cost-dutch-taxpayers-eu414-million-2017
[6] https://www.kungahuset.se/royalcourt/monarchytheroyalcourt/royalfinances.4.396160511584257f2180005637.html
[7] https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/40216/2017-monachy-budget-35-million-euros/
[8] https://www.reuters.com/article/us-thailand-king-idUSKBN18Z17A
[9] https://www.businesstimes.com.sg/government-economy/thailand-seeks-us251m-for-palace-budget-a-13-hike
[10] https://prachatai.com/english/node/8431