โรงเรียนสอนอะไรเรา?

https://overcast.fm/+W4xeX5BS8
https://radiopublic.com/undo-on-the-way-Wdyamr/s1!ee00d
https://www.breaker.audio/undo-on-the-way/e/71934228

– รัฐธรรมนูญ 2560 สนับสนุนการศึกษามาก ถึงกับเขียนไว้หน้าแรกว่าต้องมีการ “ปฎิรูปการศึกษา” เนื่องเพราะรัฐบาลก่อนมีความมิยำเกรงกับระบบการปกครองและมีการทุจริต…

– ถึงจะมีการสนับสนุนการศึกษาก็ตาม แต่เนื้อหากลับสอดแทรกชุดความคิดที่ตัดสินว่า คนดี เป็นอย่างไร หรือการให้ท่อง ค่านิยม 12 ประการซึ่งพวกเราแทบจะไม่เชื่อว่านี่เป็นเนื้อหาจริงๆ

– เนื้อหาการเรียนยังเหมือน 20กว่าปีที่แล้วเมื่อเรายังเป็นเด็ก มีเรื่องศาสนาพุทธที่ใส่เข้ามาเยอะมากๆ การเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นอย่างไร ก็ทำให้นึกถึงเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา และเด็กที่นับถือศาสนาอื่นล่ะจะคิดอย่างไร

– แน่นอนว่ามีการสอดแทรกสถาบันฯเยอะมาก ตั้งแต่ ป.1 (ตามที่คาด)เพื่อให้ได้คุ้นชินกับสถาบันฯ เช่นการให้ร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ และเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติไทย 20 ปีนั่นแหละ

– สรุปจบแล้ว กะว่าจะคุยเรื่องกลุ่มไทยภักดี แต่พอดูเนื้อหาการเรียนแล้วมันใช่เลย ไทยภักดี คือผลผลิตของหลักสูตรภาคบังคับ สิ่งที่พวกเขาพูดคือเอามาจากบทเรียนสังคม ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาในหลักสูตรหมดเลย โดยไม่เปิดพื้นที่ให้ความคิดอื่นแต่อย่างใด

– หลักสูตรในปี 2020 (ที่ใช้กันมาอย่างน้อยก็ 20ปี เท่าที่ทราบ) ก็ยังคงเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ปกครองในปัจจุบันและยังคงใช้ต่อไปเรื่อยๆ แต่เป็นความล้มเหลวที่จะเปิดพื้นที่ให้ความคิดเห็นอื่นๆ ทั้งแนวคิดวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคมต่างๆ เราเลยคิดว่าระบบการศึกษาไทยนี่แหละ เป็นต้นเหตุของปัญหาการเมืองในปัจจุบัน นี่ยังไม่นับเรื่องพฤติกรรมการใช้อำนาจในโรงเรียนต่างๆเลย