วิกฤตทางการเมือง 2020

ไม่ว่าอย่างไร เราสนับสนุนการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตย เราไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบ