เวลาย่ำรุ่งขอเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนผู้ลี้ภัยทางการเมืองทุกท่าน ในฐานะผู้นำความคิดทางสังคม และเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ผู้คนกล้าตั้งคำถามกับเรื่องต่างๆ กล้าที่จะยืนอยู่บนแรงเสียดทานมหาศาลของผู้มีอำนาจ

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ประเทศฝรั่งเศส
FB / TWITTER

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น